Cosmofen

Środek czyszczący do powierzchni z PCV.
•Cosmofen 5 Silnie rozpuszczający. Używany do wygładzania rys na profilach z PCV.
•Cosmofen 10 Lekko rozpuszczający. Używany do oczyszczania przed klejeniem i czyszczenia z większych zanieczyszczeń.
•Cosmofen 20 Nie rozpuszczający. Używany do usuwania folii ochronnej i zabrudzeń powstałych przy montażu (ślady po piance poliuretanowej, wypełniaczach).